De Vastgoeddokter

Ga terug naar utiliteitsbouw

Werkvoorbereiding fase 1

De Vastgoeddokter coördineert en verzorgt in overleg met de opdrachtgever alle voorbereidingsstappen die in het huisvestingsplan of in het jaarplan aan onderhoud zijn vastgesteld. 

In de eerste werkvoorbereidingsfase verdiept de bouwkundig ingenieur van de Vastgoeddokter zich in het project. De te verrichten werkzaamheden worden door de adviseur opgenomen op locatie. Samen met de opdrachtgever stelt de adviseur vervolgens een Programma van Eisen op, deze wordt vervolgens uitgewerkt tot een schetsontwerp en voorlopig ontwerp met uitgangspunten. Gedurende diverse ontwerprondes richting een definitief ontwerp en de daarmee verbonden kostenstudies ontstaan er scenario’s. Aan de hand van het gekozen scenario, wordt het definitief Programma van Eisen en het definitief ontwerp met bijbehorende kostenraming opgesteld door de bouwkundig ingenieur van de Vastgoeddokter.

De opdrachtgever kan nu samen met de bouwkundig ingenieur van de Vastgoeddokter de volgende fase beginnen.

Werkvoorbereiding fase 2

De Vastgoeddokter coördineert en verzorgt in overleg met de opdrachtgever alle voorbereidingsstappen die in het huisvestingsplan of in het jaarplan aan onderhoud zijn vastgesteld. 

In de tweede werkvoorbereidingsfase stelt de bouwkundig ingenieur van de Vastgoeddokter een technische werkomschrijving op conform STABU-codering. Op basis van het aanwezige ontwerp, beeldmateriaal en technische werkomschrijving worden per discipline offertes aangevraagd. De bouwkundig adviseur organiseert vervolgens een projectaanwijs op locatie voor de belangstellende. Na afloop van de projectaanwijs hebben de belangstellende de mogelijkheid vragen te stellen over het project. De bouwkundig ingenieur van de Vastgoeddokter beantwoord deze vragen middels een nota van inlichtingen. 

Wanneer de offertes ontvangen zijn door de bouwkundig ingenieur van de Vastgoeddokter wordt er een offertevergelijk opgesteld. Hierbij wordt inhoudelijk vergeleken op: overeenstemming met de aanvraag, werkzaamheden, eenheidsprijzen, hoeveelheden, projectduur en stelposten/verrekenbare kosten. Op basis van het offertevergelijk wordt er door de bouwkundig ingenieur van de Vastgoeddokter een onafhankelijk gunningsadvies opgesteld.