Projectmanagement

Goed projectmanagement is van essentieel belang bij het behalen van het gewenste resultaat van een project. Projectmanagement is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden.

Wanneer de lastige en ingewikkelde keuzes zijn gemaakt, en er een concreet en realistisch duurzaam vastgoedadvies is gegeven, dient het projectmanagement opgestart te worden. Wij helpen u graag in de voorbereidingsfase richting de realisatie van het project. Daarnaast begeleiden wij u graag tijdens de uitvoeringsfase van het project!

Projectvoorbereiding

Het proces voorafgaand en tijdens de uitvoeringsfase kent vele complexe stappen. Voordat aan de uitvoeringsfase gestart wordt is een goede voorbereiding essentieel. Middels onze projectvoorbereiding helpen wij u met de te nemen stappen in de voorbereidingsfase.

Op basis van een concreet en realistisch duurzaam vastgoedadvies wordt een projectplan opgesteld. In het projectplan worden de huidige situatie, gebreken en projectaanpak beschreven. Aan de hand van het projectplan worden offertes aangevraagd bij verschillende uitvoerende partijen. De aangevraagde offertes worden vervolgens inhoudelijk vergeleken op meerdere aspecten. Met behulp van een gunningsadvies, gebaseerd op de economisch meest gunstige prijsstelling, worden de uitvoerende partijen geselecteerd en gecontracteerd. Tevens ondersteunen wij u graag bij het aanvragen van subsidies en financieringsmogelijkheden.

Projectbegeleiding

Wanneer de projectvoorbereiding is afgerond staat u aan de start van de uitvoeringsfase. Een succesvol eindresultaat van de uitvoering is afhankelijk van vele aspecten. Wij begeleiden u graag om tot een succesvol eindresultaat te komen.

Aan de start van de uitvoeringsfase worden met de opdrachtgever en de uitvoerende partijen worden een of meerdere project besprekingen georganiseerd. Technische, organisatorische en financiële aspecten die komen kijken bij de uitvoeringsfase worden besproken. Na de start van het project volgens de afgesproken planning worden gedurende de projectperiode wekelijkse werkbezoeken uitgevoerd. Tijdens het werkbezoek wordt de kwaliteit van het werk gecontroleerd en wordt toegezien op de planning.

Bij afronding van het project wordt samen met de opdrachtgever en uitvoerende partijen de oplevering georganiseerd.

Meer weten over projectmanagement? Neem contact met ons op!