De Vastgoeddokter

Duurzaam vastgoedadvies

Duurzaamheid is nu belangrijker dan ooit! Gebouwen zijn met 35% de grootste bron van CO2-uitstoot in Nederland. Mede hierdoor zijn in het Klimaatakkoord van Parijs twee belangrijke doelstellingen geformuleerd: In 2030 dient er minimaal 49% landelijke CO2-reductie behaald te worden en in 2050 minimaal 95% landelijke CO2-reductie ten opzichte van 1990. Om dit te kunnen bereiken, kunnen we landelijk niet meer duurzame energie gebruiken dan op te wekken is, gebouwen moeten volledig van het aardgas af.

Middels ons duurzaam vastgoedadvies adviseren wij onze opdrachtgevers op welke wijze zij hun vastgoed kunnen verduurzamen. Er zijn echter verschillende typen opdrachtgevers met verschillende adviesbehoeften. Daarom maken wij onderscheid in meerdere typen advies passend bij de behoefte van onze opdrachtgevers.

Hierbij wordt onderzocht op welke manier gebouwen verduurzaamd kunnen worden en de doelstellingen bereikt kunnen worden door middel van energiebesparing en –transitie. Ons duurzaam vastgoedadvies heeft tot uiteindelijke doel het energiegebruik van gebouwen te reduceren waardoor het milieu minder belast zal worden in de toekomst.

De pakketten

Energiescan

Ideale eerste stap in de verduurzamingsmogelijkheden in de vorm van oriëntatie en inventarisatie.

 1. Ambities en behoeften vaststellen
 2. Verduurzamingsmogelijkheden onderzoeken
 3. Energiescan opleveren

Energiescan

Met behulp van de energiescan geven wij op een praktische wijze duurzaam vastgoedadvies. Hierbij ligt de focus vooral op het oriënteren, inventariseren en informeren over de verduurzamingsmogelijkheden van het gebouw. De huidige situatie wordt in beeld gebracht middels een nulpuntmeting. Dit wordt meestal uitgevoerd in de vorm van een locatiebezoek in combinatie met een zogenoemd ‘keukentafelgesprek’. Met behulp van de voorgaande stappen worden de verduurzamingsmogelijkheden onderzocht. De uitkomsten van het onderzoek worden opgeleverd middels een beknopte samenvatting waarin de huidige situatie, maatregelen en effecten vermeld staan. Zo kunnen de volgende stappen eenvoudig gezet worden!

Maatwerkadvies

Concreet inzicht in deskundig berekende verduurzamings-mogelijkheden en de besparingseffecten daarvan.

 1. Ambities en behoeften vaststellen
 2. Verduurzamingsmogelijkheden onderzoeken
 3. Verduurzamingsmogelijkheden identificeren en scenario’s vaststellen
 4. Maatwerkadvies opleveren

Maatwerkadvies

Met behulp van een maatwerkadvies worden de verduurzamingsmogelijkheden onderzocht en de effecten daarvan vervolgens nauwkeurig berekend. Voorafgaand aan het locatiebezoek wordt vooronderzoek gedaan naar realistische scenario’s die in overleg met de opdrachtgever zijn ontwikkeld op basis van de gestelde ambitie en behoeften. De huidige situatie wordt vervolgens in beeld gebracht middels een locatiebezoek. De uitkomsten van het onderzoek worden opgeleverd middels een uitgebreide rapportage waarin de huidige situatie, maatregelen en effecten nauwkeurig berekend zijn per scenario. De opname op locatie wordt geheel uitgevoerd conform de NTA 8800 methodiek. 

Routekaart

Realistisch inzicht in haalbaarheid berekende verduurzamingsmogelijkheden en besparingseffecten.

 1. Ambities en behoeften vaststellen
 2. Nulpuntmeting gebouwen uitvoeren
 3. Verduurzamingsmogelijkheden onderzoeken
 4. Verduurzamingsmogelijkheden identificeren en scenario’s vaststellen
 5. Haalbaarheidscenario’s berekenen
 6. Routekaart opleveren incl. presentatie

Routekaart

Met behulp van de routekaart geven wij binnen zes stappen een integraal overzicht van mogelijke scenario’s voor de verduurzaming van het gebouw. Als eerst worden de ambities en belangen van de opdrachtgever onderzocht. Daarna wordt de huidige situatie in beeld gebracht middels een nulpuntmeting. Dit wordt gedaan aan de hand van diepgaand deskresearch en een QuickScan op locatie conform de NEN 2767. Met behulp van de voorgaande stappen worden de verduurzamings-mogelijkheden onderzocht. Deze mogelijkheden worden op locatie onderzocht conform de NTA 8800 methodiek. Als volgt worden de scenario’s vastgesteld, waarna op basis van drie thema’s de haalbaarheid wordt onderzocht. Er wordt onderzoek gedaan naar de technische, financiële en maatschappelijke haalbaarheid van de vastgestelde scenario’s. De uitkomsten van het onderzoek  worden opgeleverd middels een uitgebreide rapportage. Dit duurzaam vastgoedadvies vormt de basis voor de volgende te nemen stappen.

Meer weten over duurzaam vastgoedadvies? Neem contact met ons op!