De Vastgoeddokter

Utiliteitsbouw

Bent u eigenaar van een kantoorgebouw of ander bedrijfsmatig vastgoed, en wilt u voldoen aan de gestelde klimaatdoeleinden om maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen? Van het opstellen van een duurzaam meerjarenonderhoudsplan tot het begeleiden van grootschalig
onderhoud, u kunt bij de Vastgoeddokter terecht!

Wij spreken de taal van de aannemer.

Diensten utiliteitsbouw

MJOP

Het MJOP is de beste manier om de juiste hoogte van het reservefonds van uw utiliteitsgebouw vast te stellen. Hierin staat beschreven: welke onderhouds- en herstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden, wanneer deze werkzaamheden moeten plaatsvinden in een minimale periode van 10 jaar en wat de kosten van deze werkzaamheden zijn.

Duurzaam MJOP

Het DMJOP is de beste manier om de juiste hoogte van het reservefonds van uw utiliteitsgebouw vast te stellen. Naast groot onderhoud van het gebouw is het ook belangrijk om inzicht te hebben in de bouwkundige en installatietechnische maatregelen die mogelijk zijn voor het verbeteren van de duurzaamheid van het gebouw.

Energielabel

Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig uw utiliteitsgebouw is, en welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn. Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben.

Maatwerkadvies energiebesparing

Het maatwerkadvies is een adviesrapport voor het verbeteren van het energielabel. Dit integraal advies geeft inzicht in de bouwkundige en installatietechnische maatregelen die mogelijk zijn voor het verbeteren van de duurzaamheid van uw utiliteitsgebouw.

Werkvoorbereiding fase 1 & 2

De Vastgoeddokter coördineert en verzorgt in overleg met de opdrachtgever alle voorbereidingsstappen die in het huisvestingsplan of in het jaarplan aan onderhoud zijn vastgesteld.

Bouwbegeleiding

De bouwkundig ingenieurs van de Vastgoeddokter spreken de taal van de aannemer. Tijdens het project begeleiden zij zowel de opdrachtgever als de aannemer op bouwkundig en financieel gebied

Bouwkundige metingen

Eventueel aanwezige zakkingen en scheefstand van uw woning kunnen in beeld gebracht worden middels diverse metingen. Deze metingen geven inzicht in de constructieve situatie waarin uw gebouw zich bevindt.

Riool- en rookgasafvoeronderzoek

Kapotte of oude rookkanalen kunnen in combinatie met een slechte verbranding in de CV-ketel voor koolmonoxidevergiftiging zorgen. De rookkanalen worden geïnspecteerd en beoordeeld met een beweegbare camerakop.