Ga terug naar woningbouw

MJOP

Vanaf 1 januari 2018 is de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars van toepassing. Daarom moet elke V.v.E. jaarlijks een bedrag reserveren voor het groot onderhoud van het gebouw.  De beste manier om de juiste hoogte van het reservefonds vast te stellen is via een MJOP. Hierin staat beschreven: welke onderhouds- en herstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden, wanneer deze werkzaamheden moeten plaatsvinden in een minimale periode van 10 jaar en wat de kosten van deze werkzaamheden zijn.

De V.v.E. weet dan hoeveel zij jaarlijks moet reserveren om het onderhoud te kunnen betalen. 

De ervaren bouwkundig ingenieurs van de Vastgoeddokter beschikken over de juiste competenties om voor uw woning een meerjarenonderhoudsplan op te stellen. Het meerjarenonderhoudsplan wordt opgesteld door de technische staat van de bouwelementen van uw woning visueel te inspecteren volgens de methode van de, QuickScan van gebouwen. Naar aanleiding hiervan zal het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld worden met bijbehorende kostenraming.