Ga terug naar utiliteitsbouw

MJOP

Het MJOP is de beste manier om de juiste hoogte van het reservefonds van uw utiliteitsgebouw vast te stellen. Hierin staat beschreven: welke onderhouds- en herstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden, wanneer deze werkzaamheden moeten plaatsvinden in een minimale periode van 10 jaar en wat de kosten van deze werkzaamheden zijn.

Het MJOP sluit altijd aan op de aanwezige huisvestingsprocessen en biedt daarom goede aanknopingspunten voor een gedegen besluitvorming. Een goed onderhoudsplan van uw utiliteitsgebouw heeft als resultaat lagere onderhoudskosten. Doordat in het MJOP het onderhoud goed in kaart gebracht is, zorgt dit voor minder achterstallig onderhoud en meer preventief onderhoud. 

De ervaren bouwkundig ingenieurs van de Vastgoeddokter beschikken over de juiste competenties om voor uw utiliteitsgebouw een meerjarenonderhoudsplan op te stellen. Het meerjarenonderhoudsplan wordt opgesteld door de technische staat van de bouwelementen van uw gebouw visueel te inspecteren volgens de methode van de NEN-2767, QuickScan van gebouwen. Naar aanleiding hiervan zal het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld worden met bijbehorende kostenraming.