Ga terug naar utiliteitsbouw

Maatwerkadvies energiebesparing

Het maatwerkadvies is een adviesrapport voor het verbeteren van het energielabel. Dit integraal advies geeft inzicht in de bouwkundige en installatietechnische maatregelen die mogelijk zijn voor het verbeteren van de duurzaamheid van uw utiliteitsgebouw. Het maatwerkadvies sluit altijd aan op de aanwezige huisvestingsprocessen en biedt daarom goede aanknopingspunten voor een gedegen besluitvorming. Een verbeterde energieprestatie van uw utiliteitsgebouw heeft als resultaat een lagere energierekening, meer comfort, lagere milieubelasting, een gezonder binnenklimaat en lagere energiekosten.

Een maatwerkadvies in combinatie met een duurzaam meerjarenonderhoudsplan is bij uitstek de beste manier om te werken naar een duurzaam utiliteitsgebouw. Zo kunnen de duurzame maatregelen ingevoegd worden in de natuurlijke onderhoudscyclus van uw gebouw, dit is een win-win situatie. 

De maatwerkadviezen energiebesparing van de Vastgoeddokter zijn gecertificeerd voor de NTA 8800 en beschikken daarom over het procescertificaat voor het verstrekken van deze adviezen voor utiliteitsbouw. De ervaren EP-U adviseurs van de Vastgoeddokter staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor de bouw- en installatiesector QBIS.nl en zijn daardoor bevoegd voor het rechtsgeldig opstellen van maatwerkadviezen.