Ga terug naar utiliteitsbouw

Energielabel

Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig uw utiliteitsgebouw is, en welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn. Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Wanneer uw kantoor niet voldoet aan deze eis, dan mag het kantoorgebouw per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. 

De energielabels van de Vastgoeddokter zijn gecertificeerd voor de NTA 8800 en beschikken daarom over het procescertificaat voor het verstrekken van energielabels voor utiliteitsbouw. De ervaren EP-U adviseurs van de Vastgoeddokter staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor de bouw- en installatiesector QBIS.nl en zijn daardoor bevoegd voor het rechtsgeldig opstellen van energielabels. De energielabels die wij aan onze opdrachtgevers verstrekken zijn 10 jaar rechtsgeldig en worden geregistreerd in de landelijke database van RVO. Na registratie kunt u dit online terugvinden op www.ep-online.nl.