Ga terug naar utiliteitsbouw

Duurzaam MJOP

Het DMJOP is de beste manier om de juiste hoogte van het reservefonds van uw utiliteitsgebouw vast te stellen. Naast groot onderhoud van het gebouw is het ook belangrijk om inzicht te hebben in de bouwkundige en installatietechnische maatregelen die mogelijk zijn voor het verbeteren van de duurzaamheid van het gebouw. Hierin staat beschreven: welke onderhouds- en herstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden; en duurzaamheidsmaatregelen genomen moeten worden; wanneer deze werkzaamheden moeten plaatsvinden in een minimale periode van 10 jaar en; wat de kosten van deze werkzaamheden zijn.

Het DMJOP sluit altijd aan op de aanwezige huisvestingsprocessen en biedt daarom goede aanknopingspunten voor een gedegen besluitvorming. Een goed duurzaam onderhoudsplan van uw utiliteitsgebouw heeft als resultaat lagere onderhoudskosten. Doordat in het DMJOP het onderhoud en duurzaamheidsmaatregelen goed gecombineerd zijn, zorgt dit voor minder achterstallig onderhoud en meer preventief onderhoud. De duurzame maatregelen worden ingevoegd in de natuurlijke onderhoudscyclus van uw gebouw, dit is een win-win situatie. 

De ervaren bouwkundig ingenieurs van de Vastgoeddokter beschikken over de juiste competenties om voor uw utiliteitsgebouw een meerjarenonderhoudsplan op te stellen. Het meerjarenonderhoudsplan wordt opgesteld door de technische staat van de bouwelementen van uw gebouw visueel te inspecteren volgens de methode van de NEN-2767, QuickScan van gebouwen. Naar aanleiding hiervan zal het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld worden met bijbehorende kostenraming.