Ga terug naar woningbouw

Duurzaam MJOP

Vanaf 1 januari 2018 is de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars van toepassing. Daarom moet elke V.v.E. jaarlijks een bedrag reserveren voor het groot onderhoud van het gebouw. Naast groot onderhoud van het gebouw is het ook belangrijk om inzicht te hebben in de bouwkundige en installatietechnische maatregelen die mogelijk zijn voor het verbeteren van de duurzaamheid van het gebouw.

De beste manier om de duurzaamheidsmaatregelen en de juiste hoogte van het reservefonds vast te stellen is via een DMJOP. Hierin staat beschreven: welke onderhouds- en herstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden; en duurzaamheidsmaatregelen genomen moeten worden; wanneer deze werkzaamheden moeten plaatsvinden in een minimale periode van 10 jaar en; wat de kosten van deze werkzaamheden zijn.

De V.v.E. weet dan hoeveel zij jaarlijks moet reserveren om het onderhoud en de duurzaamheidsmaatregelen te kunnen betalen.

De ervaren bouwkundig ingenieurs van de Vastgoeddokter beschikken over de juiste competenties om voor uw woning een duurzaam meerjarenonderhoudsplan op te stellen. Het duurzaam meerjarenonderhoudsplan wordt opgesteld door de technische staat van de bouwelementen van uw woning visueel te inspecteren volgens de methode van de NEN-2767, QuickScan van gebouwen. De duurzaamheidsmaatregelen worden ingepast volgens advies van de EP-W adviseur. Naar aanleiding hiervan zal het duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) opgesteld worden met bijbehorende kostenraming.