Ga terug naar utiliteitsbouw

Bouwkundige metingen

Lintvoegwaterpassing

De Lintvoegwaterpassing wordt uitgevoerd aan een (voor)gevel van een pand. Bij deze meting wordt een bij de bouw horizontaal gemetselde voeg, een lintvoeg, op een aantal plaatsen op hoogte ingemeten. Deze meting geeft een beeld van eventuele verzakkingen in een gevel die sinds de bouw zijn opgetreden.

NAP-metingen

Om de absolute zakking van een gebouw te bepalen wordt de bovenzijde van de beganegrondvloer ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil ingemeten. Door deze “peilmaat” te vergelijken met eventuele beschikbare originele bouwtekeningen kan de absolute verzakking sinds de bouw vastgesteld worden.

Vloerwaterpassingen

Bij een vloerwaterpassing wordt een, naar verwachting horizontaal gebouwde, vloer op meerdere plaatsen op hoogte ingemeten. Hierdoor wordt de scheefstand van een vloer inzichtelijk gemaakt. Door te kijken waar de grootste verzakkingen in een vloer zich bevinden, kan een beeld verkregen worden waar de fundering van een gebouw de minste kwaliteit heeft.

Deformatie Z-richting d.m.v. meetbouten

Een nauwkeurige deformatiemeting wordt uitgevoerd om eventuele zakking en zakkingstempo van een gebouw of object vast te stellen. Een nauwkeurige deformatiemeting wordt bijvoorbeeld uitgevoerd aan panden in de omgeving van een bouwlocatie waarbij werkzaamheden, zoals bemalen, heien of grondverzet, tot schade aan bestaande bouw kunnen leiden. Door het aanbrengen van meetbouten in gebouwen en/of objecten kan door middel van de eerste meting een bestaande situatie in verticale (hoogte) richting worden vastgelegd. De meetbouten worden nauwkeurig ingemeten ten opzichte van één of meerdere referentiebouten. Door deze meting te herhalen is het mogelijk eventuele zakking, ten opzichte van de eerste meting, van een object/gebouw inzichtelijk te maken.