Ga terug naar woningbouw

Maatwerkadvies energiebesparing

Het maatwerkadvies is een adviesrapport voor het verbeteren van het energielabel. Dit advies geeft inzicht in de bouwkundige en installatietechnische maatregelen die mogelijk zijn voor het verbeteren van de duurzaamheid van uw woning. Hierbij kan gedacht worden aan maatregelen die energiebesparing opleveren, het comfort verhogen en het binnenklimaat verbeteren. Daarnaast kunt u ook advies krijgen over het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld met zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepomp. In het maatwerkadvies staan verder de kosten en tijd die het duurt voordat u de investering heeft terugverdiend via een lagere energierekening. 

De ervaren EP-W adviseurs van de Vastgoeddokter staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor de bouw- en installatiesector QBIS.nl en zijn daardoor bevoegd voor het rechtsgeldig opstellen van maatwerkadviezen. De adviezen die wij aan onze opdrachtgevers verstrekken zijn objectief en betrouwbaar.

De V.v.E. weet dan hoeveel zij jaarlijks moet reserveren om het onderhoud te kunnen betalen. 

De ervaren bouwkundig ingenieurs van de Vastgoeddokter beschikken over de juiste competenties om voor uw woning een meerjarenonderhoudsplan op te stellen. Het meerjarenonderhoudsplan wordt opgesteld door de technische staat van de bouwelementen van uw woning visueel te inspecteren volgens de methode van de, QuickScan van gebouwen. Naar aanleiding hiervan zal het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld worden met bijbehorende kostenraming.