loading
VERGUNNINGEN/SPLITSEN

De Vastgoeddokter is uw ervaren partner als het om omgevingsvergunningen (voorheen de bouwvergunningen) en/of splitsingsvergunningen gaat. Wij verzorgen voor u al het teken- en rekenwerk en dienen de vergunning in via het Omgevingsloket van uw gemeente. Vragen vanuit de gemeente over de vergunningsaanvraag bespreken wij met de gemeente om zo te komen tot een verleende omgevingsvergunning. Dit alles gebeurt vanzelfsprekend in overleg met u.

 

Het splitsen van woningen gebeurt veel in de binnenstad van Amsterdam en daar komt een hoop bij kijken. Ten eerste moet er gekeken worden of het splitsingsbeleid van toepassing is op uw pand. Voor sommige panden is dit niet het geval en dan hoeft er geen splitsingsvergunning aan gevraagd te worden. Maar als dat wel het geval is (bijvoorbeeld alle gebouwen van voor 1940), dan moeten de volgende werkzaamheden plaatsvinden:

  • Bouwkundige tekeningen van de bestaande en de nieuwe toestand.
  • Funderingsonderzoek, waarbij de fundering minimaal klasse II moet hebben.
  • Bouwkundig opnamerapport conform de checklist kwaliteitseisen Amsterdam
  • Puntentelling conform het Woningwaardestelsel
  • Keuringsrapporten van alle elektra en gas installaties
  • Asbestinventarisatie
  • Het casco van het gebouw moet 10 jaar onderhoudsvrij zijn

 

De Vastgoeddokter houdt zich alleen bezig met de technische kant van het splitsen, maar bij splitsen hoort bijvoorbeeld ook het oprichten van een Vereniging van Eigenaren met een splitsingsakte die door een notaris wordt opgesteld. De Vastgoeddokter weet hierin de juiste wegen te bewandelen en begeleid de splitsing vanaf uw aanvraag tot en met de verlening van de vergunning.

2016 © Vastgoeddokter - Technische realisatie Bj√∂rk IT