Ga terug naar het onze diensten

Vastgoedcoach

De Vastgoedcoach is een aanvullende dienst na het meerjarenonderhoudsplan. Wanneer u een door ons gemaakt meerjarenonderhoudsplan bezit kunt u van deze dienst gebruik maken. De Vastgoedcoach betreft een overeenkomst van 5 jaar, welke jaarlijks opzegbaar is.​

De Vastgoedcoach is een aanvullende dienst na het meerjarenonderhoudsplan. Wanneer u een door ons gemaakt meerjarenonderhoudsplan bezit kunt u van deze dienst gebruik maken. De Vastgoedcoach betreft een overeenkomst van 5 jaar, welke jaarlijks opzegbaar is.

De Vastgoedcoach biedt complete begeleiding bij alle bouwkundige zaken van uw complex. Van een kleine vraag tot de jaarlijkse actualisering van het Meerjarenonderhoudsplan. U wordt persoonlijk begeleid bij het juist beheren van uw V.v.E. En dit allemaal voor een vast laag maandelijkse bedrag!

Onze werkwijze voor de vastgoedcoach

1. Aanvraag

Uw aanvraag komt binnen bij de Vastgoeddokter.

2. Offerte

Wij zorgen ervoor dat u dezelfde week nog een gepaste offerte van ons ontvangt.

3. Overeenkomst

Indien u akkoord bent met de door ons gestuurde offerte ontvangen wij deze graag ondertekend retour. Tevens verzenden wij u dezelfde week nog een overeenkomst ter ondertekening.

4. Jaarlijks gesprek inplannen

Wanneer de opdrachtbevestiging gereed is, wordt u benaderd voor een afspraak. De afspraak wordt per mail bevestigd. Tevens wordt er een vragenlijst meegestuurd.

5. Jaarlijks gesprek

De procedure van de Vastgoedcoach wordt telefonisch met u besproken. Tevens wordt er gezamenlijk een globale jaarplanning opgezet voor onze diensten.

6. Afspraak inplannen

Naar aanleiding van het jaarlijks gesprek wordt er een definitieve datum ingepland voor de jaarlijkse actualisatie. De afspraak wordt per mail bevestigd.

7. Actualisatie en uitwerking MJOP

Volgens afspraak komt de inspecteur op locatie voor een actualisatie. Tevens wordt de vragenlijst doorgenomen.

8. Concept MJOP verzenden

Het geactualiseerde concept MJOP wordt naar u verzonden. Tevens sturen wij u daarbij eenvoorstel voor het opleveringsgesprek.

9. Facturatie

Gezamenlijk met het concept MJOP zenden wij u de jaarlijkse factuur volgens overeenkomst toe.

10. Opleveringsgesprek

Volgens afspraak wordt het concept MJOP en het jaarplan telefonisch met u besproken.

11. Eenmalige Herziening

Naar aanleiding van het opleveringsgesprek wordt het concept MJOP eenmalig herzien indien nodig.

12. Definitief MJOP verzenden

Wij streven er naar binnen een week na het opleveringsgesprek het definitief MJOP naar u te verzenden.