Ga terug naar het onze diensten

Uitvoering en bouwbegeleiding

Wanneer middels de werkvoorbereiding een keuze is gemaakt voor de uitvoerende partijen, kunnen wij deze werkzaamheden begeleiden. Wij spreken immers de taal van de aannemer. Naast de begeleiding kunnen wij het project ook doen laten uitvoeren, met onze dochteronderneming Trinity Projectontwikkeling, zodat alle garanties en zekerheden afgedekt zijn en op gecontroleerde wijze worden uitgevoerd. De bijkomende problemen, die de uit te voeren werkzaamheden over het algemeen met zich meebrengen, worden hierbinnen opgelost. Dit alles om u hiervan te vrijwaren!

De eerder gemaakte kosten voor de werkvoorbereiding zullen, wanneer u kiest voor onze dochteronderneming, in mindering worden gebracht zodat deze kosten maar 1x berekend worden.

Onze werkwijze voor bouwbegeleiding en uitvoering

1. Aanvraag

Uw aanvraag komt binnen bij de Vastgoeddokter.

2. Offerte

Wij zorgen ervoor dat u dezelfde week nog een gepaste offerte van ons ontvangt.

3. Opdrachtbevestiging

Indien u na overleg akkoord bent met de door ons gestuurde offerte ontvangen wij deze graag ondertekend retour.

4. Algemene projectbespreking

Wanneer de opdrachtbevestiging gereed is, wordt u benaderd voor een projectbespreking samen met de bouwbegeleider en de onderaannemer. Tijdens deze bespreking wordt het project doorgenomen even als de planning en vergunningen.

5. Aanvraag vergunningen

De bouwbegeleider zorgt ervoor dat de nog ontbrekende vergunningen aangevraagd worden.

6. Technische projectbespreking

Vervolgens vindt de technische projectbespreking plaats. Deze bespreking vindt plaats tussen de bouwbegeleider en de onderaannemer. Tijdens de bespreking worden de technische aspecten van het project inhoudelijk besproken.

7. Start uitvoering

Wanneer de voorgaande drie stappen zijn afgerond kan de uitvoering gestart worden.

8. Wekelijks werkbezoek

De bouwbegeleider begeleidt de te doen laten uitvoeren werkzaamheden. Tijdens het wekelijks werkbezoek wordt er op een juiste wijze van uitvoering toegezien door de bouwbegeleider.

9. Periodiek bezoekverslag

Aan de hand van het wekelijks werkbezoek stelt de bouwbegeleider een periodiek bezoekverslag op. De voortgang van werkzaamheden staat hierin beschreven.

10. Eindcontrole

Wanneer de werkzaamheden zijn voltooid organiseert de bouwbegeleider een eind controle met de onderaannemer. De bouwbegeleider zorgt ervoor dat er tijdens de oplevering zo weinig mogelijk punten zijn.

11. Oplevering

Vervolgens vindt de proces-verbaal oplevering plaats met de opdrachtgever en de onderaannemer.

12. Afschouw en afwikkeling

Aan de hand van de oplevering zorgt de bouwbegeleider voor een juiste afschouw van de opleverpunten. Tevens zorgt de bouwbegeleider voor de financiele afwikkeling binnen aanvaardbare termijn/planning.