loading

 

PRIVACY


juni 2018

Vastgoeddokter verwerkt en bewaart persoonsgegevens ten behoeve van dienstverlening aan of voor Verenigingen van Eigenaren, VvE-beheerders, particulieren en bedrijven op basis van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden niet verzameld voor profilering of marketingcampagnes.

Verstrekking aan derden

Als de ons opgedragen werkzaamheden dat vereisen, wisselen wij gegevens uit met zelfstandig verantwoordelijke derden die taken voor de opdrachtgever verrichten (bijvoorbeeld: een aannemer waarvan diensten door de opdrachtgever worden afgenomen). Omdat deze partijen een eigen verantwoordelijkheid hebben voor de omgang met persoonsgegevens, is daarvoor niet deze, maar hun eigen privacyverklaring van toepassing.

Bewaartermijn

Vastgoeddokter bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden gedurende zeven jaar bewaard na het vervallen van een relatie tussen de persoon en Vastgoeddokter, tenzij een rechtsgeldige grondslag een andere termijn rechtvaardigt.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

Technische maatregelen: wij maken gebruik van beveiligde verbindingen voor dataoverdracht. Deze zijn beveiligd met firewalls, virus-scanners, encryptie en met sterke wachtwoorden beschermde accounts.

Organisatorische maatregelen: sluiten ruimtes, panden af en beveiligen de toegang tot locaties en apparatuur.

Inzage en wijziging van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@vastgoeddokter.com.

U hebt de volgende rechten:

Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.

Inzage in en overdracht van de persoonsgegevens die we hebben.

Het laten corrigeren van fouten.

Het laten verwijderen van uw persoonsgegevens voor zover het verwerken van de gegevens geen rechtsgeldige grondslag meer heeft.

Het intrekken van toestemming.

Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Wijzigen privacyverklaring

Wij mogen deze privacyverklaring op ieder moment wijzigen. Doordat de privacywetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast kan ook deze privacyverklaring aangepast worden. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht moet indienen.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Vastgoeddokter
Westzijde 422
1506 GM  Zaandam
075-6310375
info@vastgoeddokter.com
KvK 35008947

2016 © Vastgoeddokter - Technische realisatie Björk IT