loading
WERKZAAMHEDEN VASTGOEDDOKTER

WIJ KUNNEN VOOR U VERZORGEN:

 • Gebrekenrapportages
 • Het uitvoeren van bouwkundige keuringen volgens de NEN 2767
 • Exterieur bouwkundige keuring NHG (inclusief foto rapportage)
 • Interieur bouwkundige keuring NHG (inclusief foto rapportage)
 • Aan- en verkoopkeuringen van gebouwen.
 • E – Installatie keuring.
 • W – Installatie keuring.
 • T – Installatie keuring.
 • Een BOEI keuring.
 • Het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen inclusief hoeveelheden en kostenramingen.
 • Het voorbereiden en begeleiden van de uitvoering van deze meerjarenplannen.
 • Isolatie koudebruggen onderzoek.
 • Destructief onderzoek.
 • Endoscopie onderzoek gevels.
 • Onderhoudsbegrotingen, richtprijzen
 • Haalbaarheidsstudies
 • Massastudies
 • Bestaande situaties in kaart brengen.
 • Splitsingsvergunningen
 • Ontwerpen, van schetsontwerp tot en met definitief ontwerp.
 • Bouwkundig tekenwerk, enginering en detaillering.
 • Constructie tekeningen en berekeningen.
 • Omgevingsvergunningen aanvragen en begeleiden.
 • Bestekken opstellen.
 • Directiebegrotingen opstellen.
 • Berekeningen voor ventilatie, daglichttoetreding en hemelwaterafvoeren.
 • Politie keurmerk Veilig wonen
 • Bouwbegeleiding waaronder:
  • Bewoners begeleiding algemeen.
  • Sociaal begeleiding bewoners.
  • Bewoners afspraken.
  • Financiële controle (bewaking) van de aanneemovereenkomst.
  • Meer- en minderwerk bijhouden en controleren.
  • Kwaliteitsbewaking van de bouw.
  • Proces verbaal van oplevering

2016 © Vastgoeddokter - Technische realisatie Björk IT