Ga terug naar het onze diensten

Meerjarenonderhoudsplan

De Vastgoeddokter doet een objectief en betrouwbaar onderzoek naar de conditie van uw vastgoed. Dit doen wij door de technische staat van de bouwelementen visueel te inspecteren volgens de methode van de NEN-2767, QuickScan van gebouwen.​

Vanaf 1 januari 2018 is de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars van toepassing. Daarom moet elke V.v.E. jaarlijks een bedrag reserveren voor het groot onderhoud van het gebouw.  De beste manier om de juiste hoogte van het reservefonds vast te stellen is via een MJOP. Hierin staat beschreven: welke onderhouds- en herstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden; en duurzaamheidsmaatregelen genomen moeten worden; wanneer deze werkzaamheden moeten plaatsvinden in een minimale periode van 10 jaar en; wat de kosten van deze werkzaamheden zijn.

De V.v.E. weet dan hoeveel zij jaarlijks moet reserveren om het onderhoud te kunnen betalen.

Onze werkwijze voor een meerjarenonderhoudsplan

1. Aanvraag

Uw aanvraag komt binnen bij de Vastgoeddokter.

2. Offerte

Wij zorgen ervoor dat u dezelfde week nog een gepaste offerte van ons ontvangt.

3. Opdrachtbevestiging

Indien u akkoord bent met de door ons gestuurde offerte ontvangen wij deze graag ondertekend retour.

4. Afspraak inplannen

Wanneer de opdrachtbevestiging gereed is, wordt u benaderd voor een afspraak. De afspraak wordt per mail bevestigd. Tevens wordt er een vragenlijst meegestuurd.

5. Inspectie en uitwerking MJOP

Volgens afspraak komt de inspecteur op locatie voor een inspectie. Tevens wordt de vragenlijst doorgenomen.

6. Concept MJOP verzenden​

Het concept MJOP wordt naar u verzonden. Tevens sturen wij u daarbij een voorstel voor het opleveringsgesprek.

7. Facturatie

Gezamenlijk met het concept MJOP zenden wij u de factuur toe.

8. Opleveringsgesprek

Volgens afspraak wordt het concept MJOP en het jaarplan telefonisch met u besproken.

9. Eenmalige herziening

Naar aanleiding van het opleveringsgesprek wordt het concept MJOP eenmalig herzien indien nodig.

10. Definitief MJOP verzenden

Wij streven er naar binnen een week na het opleveringsgesprek het definitief MJOP naar u te verzenden.